فهرست گناهان کبیره

فهرست گناهان کبیره از نظر سید عبدالحسین دستغیب

فهرست گناهان کبیره

 1.  نا امیدی از رحمت خدای تعالی
 2.  ایمنی از مکر و عقاب خدا
 3.  دروغ
 4.   آدمکشی، کشتن کسی که خدایتعالی کشتن او را تحریم کرده و خونش را محترم دانسته مگر آن که جنبه قصاص و اجرای حدود الهی داشته باشد.
 5.  عاق پدر و مادر شدن
 6.  خوردن مال یتیم به ستم
 7.  دروغ بستن به خدا و یا رسول خداو یا به اوصیاء او
 8.   فرار از جنگ
 9.  قطع رحم
 10.  سحر و جادوگری
 11.  زنا
 12.  لواط
 13.  دزدی
 14.  نسبت زنا دادن به زنان پاکدامن
 15.  کتمان شهادت
 16.  شهادت به ناحق دادن
 17.   شکستن عهد و پیمان
 18.  و حیف در وصیت (که عبارت است از بیش از ثلث وصیت کردن)
 19.  مصرف نوشیدنی‌های الکلی
 20.   ربا خوردن
 21.  سحت (یعنی بهای چیز‌های حرام و مزد کار‌های حرام)
 22.   قمار
 23.  خوردن گوشت مردار و خوک و خون و گوشت هر حیوانی که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده باشند، مگر آن که ضرورت خوردن این چند چیز را ایجاب کند.
 24.  کم فروشی
 25.   رفتن و مهاجرت به مکانی که در آن جا انجام وظایف دینی میسر نیست.
 26.  ظالم را در ظلمش کمک کردن
 27.  به کمک و پشتیبانی ظالم اعتماد داشتن
 28.  حقوق دیگران را بدون هیچ عذری نگهداشتن
 29.  قسم دروغ
 30.  تکبر
 31.  اسراف
 32. خیانت در امانت
 33.  غیبت
 34.  سخن چینی
 35.  سرگرمی به لهو و لعب
 36.  سبک شمردن حج و بی اعتنائی به آن
 37.   ترک نماز
 38.   ندادن زکات
 39.   اصرار بر گناهان کوچک
 40.  استمنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 10 =