همه چیز در مورد قدرت نفوذ کلام که باید بدانید

کسی که از نفوذ کلام باخبر است، به هنگام گفتگو دقت بسیار به خرج می دهد. کافی است مراقب واکنش کلامش باشد تا بتواند که بی ثمر باز نمیگردد
انسان با کلامی که بر زبان می آورد پیوسته قوانینی برای خود وضع می کند.

یگانه قدرتی که وجود دارد، قدرت خداست. و جز او، قدرتی نیست.

اگر بترسی معنایش این است که تسلیم به اعتقاد به دو قدرت خیر و شر شده ای. حال آنکه باید به یک قدرت معتقد باشی؛ چون خدا قدرت مطلق است و قدرتی که بتواند با او بستیزد وجود ندارد. مگر اینکه انسان برای خود، شر کاذب بیافریند.

شهامت سرشار است از سحر و نبوغ، بی باکانه با وضعیتی روبه رو شوید تا ببینید که اصلا وضعیتی در کار نبوده است، زیرا بی درنگ همۀ وزن و سنگینی خود را از دست می دهد.

به دلیل قدرت تموجی و نفوذ طیفی کلام، هر آنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب خواهد کرد. کسانی که پیوسته از بیماری سخن می گویند همواره بیماری به سوی خود جذب خواهند کرد.

هر آنچه آدمی دربارۀ دیگران بگوید، دربارۀ او خواهند گفت. و هر آنچه برای دیگری آرزو کند، همانا برای خود آرزو کرده است.

«نفرین و دشنام به خود دشنام دهنده باز می گردد.» اگر انسانی برای کسی «بدبختی» بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است.

تن به یمن کلام، و در پرتو بینش روشن می تواند دگرگون و باز آفرینی شود؛ و بیماری را با یکسر از صفحه هشیاری بزداید. انسان آگاه از ماوراء الطبیعه می داند که بیماری در ذهن ریشه دارد؛ و برای شفای تن نخست باید “روح” را شفا داد.

انتقاد مدام روماتیسم ایجاد می کند. چون افکار ناشی از بدبینی و نا هماهنگی، خون را مسموم می کند و این سموم در مفاصل می کنند.

حسد و نفرت و کدورت و وحشت، رشد کاذب پدید می آورند. اصولا هر مرضی حاصل ذهنی ناآرام است.

«عدم بخشایش علت عمده امراض است. تصلب شرایین یا انجماد کبد می آورد و بر بینایی اثر می گذارد. و اگر بخواهیم نام این بیماری ها را بشمریم سر به جهنم می زند.

«هر ناهماهنگی ظاهری نشانۀ ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است. «رخساره خیر می دهد از حال درون»

تنها دشمنان انسان در درون خود او هستند.

تنها وظیفه انسان، کار با خویشتن است: خیرخواهی و طلب برکت برای یکایک انسان ها، و شگفتا که اگر آدمی برای کسی برکت بطلبد توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت.

«به دشمنان خود محبت کنید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که به شما نفرت ورزند، احسان کنید و به هر که به شما جفا رساند دعای خیر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 14 =