کنترل های استاندارد ( standard ) در asp.net


کنترل های استاندارد ( standard ) در asp.net

این قسمت شامل کنترل هایی است که در اکثر صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرند.
• کنترل های ساده: مانند Button ، TextBox ، Label ، Hyperlink ، RadioButton ،
CheckBox

۲۰۱۲۰۵۰۳۲۰۲۹۴۲
• کنترل های لیستی: مانند RadioButonList ، CheckBoxList ، DropDownList ،
ListBox
• کنترل های دربرگیرنده: کنترل هایی هستند که سایر کنترل ها در داخل آنها قرار می گیرند. این کار باعث می شود بتوانید یک مجموعه از کنترل های مرتبط با یکدیگر را دسته بندی کرده و با هم مدیریت کنید. مانند MultiView ، Wizard ، PlaceHolder ، Panel .
• سایر کنترل های استاندارد
 کنترل های LinkButton ، ImageButton: شبیه یک Button معمولی عمل می کنند.
 کنترل Calender : یک کنترل سالنامه برای انتخاب تاریخ
 کنترل FileUpload : برای ارسال فایل به سرور
 کنترل Table : برای ایجاد یک جدول
 کنترل های Literal ، Localize : شبیه کنترل Label عمل می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + هفت =