کنترل های استاندارد ( standard ) در asp.net

کنترل های استاندارد ( standard ) در asp.net این قسمت شامل کنترل هایی است که در اکثر صفحات وب مورد

ادامه مطلب

افزودن انتیتی فریم ورک به ویژوال استدیو

Entity Framework  Entity Framework یک “نگاشت شی رابطه ای” برا ی ado.net در .Net Frame Work هست. ADO.Net (یک چهارچوب

ادامه مطلب