بهبود اعتماد به نفس

بهبود اعتماد به نفس با ایجاد ۱۴ عادت ساده روزانه! _لباس های زرد بپوشید رنگ زرد سبب ایجاد آرامش و

ادامه مطلب

چند قانون زندگی

چند قانون زندگی _از کسی ناراحت هستی خودت برو بهش بگو _ حرف ناحقی رو که نمی‌پسندی تائید نکن. _هیچ‌وقت

ادامه مطلب

ﺗﻤﺮﻳﻦ هایی ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪ ﻧﻔﺲ

ﺗﻤﺮﻳﻦ هایی ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪ ﻧﻔﺲ ۱ ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ. ۲ ـ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ

ادامه مطلب

جملاتی برای کاهش عصبانیت

جملاتی برای کاهش عصبانیت _ من هیچ نیازی ندارم توو این موقعیت خودم رو اثبات کنم.من می‌تونم آرام باشم. _

ادامه مطلب