چگونه خود را از خاطرات بد و غم های گذشته رها کنیم تا مجبور نباشیم دوباره آنها را زندگی کنیم

چگونه خود را از خاطرات بد و غم های گذشته رها کنیم تا مجبور نباشیم دوباره آنها را زندگی کنیم

ادامه مطلب

هاله های انرژی جلسه سوم (موفقیت جلسه دوازدهم)

چشم زخم شاید شماهم دوست داشته باشید نظر روانشناسان رو در مورد چشم زخم بدونید پس با آقا و خانم

ادامه مطلب

هاله های انرژی جلسه دوم (موفقیت جلسه یازدهم)

هاله های انرژی   هاله های انرژی انسان دو ویژه گی دارند که این دو ویژه گی رو بقیه انرژی

ادامه مطلب

تست خود شناسی: دیداری، شنیداری یا لمسی هستید؟

    برای دانستن نوع مدالیتی خود با آقا و خانم دانا همراه باشید. سوالات زیر را به دقت بخوانید

ادامه مطلب

هاله های انرژی جلسه اول (موفقیت جلسه دهم)

  هاله های انرژی واما بحث داغ انرژی ها! تمام اتفاق هایی که دور و بر ما میوفته نتیجه نوع

ادامه مطلب