ضمیر خودآگاه و نا خودآگاه (موفقیت جلسه هشتم)

توانایی های مغز ضمیر خودآگاه و نا خودآگاه در این جلسه می خواهیم پیرامون مغز و ذهنمان صحبت کنیم. مغز

ادامه مطلب

تحول در زندگی (جلسه هفتم)

چند عامل مهم برای شروع تحول ۱٫  پرهیز از وعده دادن و امروز و فردا کردن یکی از بزرگترین مشکلات

ادامه مطلب

با این ویژه گی ها ازدواج ممنوع!

سلامت روان برای شروع زندگی مشترک یکی از مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. با آقا و خانم

ادامه مطلب

انگیزه های خطرناک برای ازدواج

ازدواج جوانان این روزها دغدغه بسیاری از خانواده ها شده است. با آقا و خانم دانا همراه باشیدتاانگیزه های خطرناک

ادامه مطلب