آیا می دانید خواندن زیارت اربعین چه ثوابی دارد؟+ متن زیارت اربعین

روز بیستم ماه صفر، روز اربعین و به قول شیخین – شیخ مفید و شیخ طوسی- بازگشت اهل حرم امام

ادامه مطلب

دعاهای مجرب و قوی برای افزایش رزق و روزی در کار

هر کس با ایمان سوره مبارکه مومن را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با

ادامه مطلب

خواندن کدام سوره باعث رفع اضطراب و افزایش رزق و روزی در زندگی می شود؟

با توجه به خواصی که سوره شمس می توانند در طول روز و گرفتاری های روزمره به کمک اشخاص بیایند.

ادامه مطلب

قبل از جاری شدن خطبه عقد چه دعایی باید خوانده شود؟

خواندن دعای قبل از خطبه عقد و بعد از آن یکی از مستحباتی است که در مراسم عقد بهتر است

ادامه مطلب

چند دعای معجزه آسا برای افزایش رزق و روزی در زندگی

وقتی ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام خواست که دعایی برای افزایش رزق به او تعلیم دهد، ایشان این دعا را

ادامه مطلب