خواندن صیغه موقت توسط دختر و پسر مجرد چه حکمی دارد؟

سلام من و یه خانمی بین خوذمون صیغه خوندیم بدون رضایت پدر دختر. و تنها برای لمس همدیگر می باشد.میخواستم

ادامه مطلب