خواندن کدام سوره از قرآن باعث وسعت رزق در زندگی انسان می شود؟

سوره قریش یا ایلاف صد و ششمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء سی‌ام جای گرفته است.

ادامه مطلب

آیا می دانید خواندن زیارت اربعین چه ثوابی دارد؟+ متن زیارت اربعین

روز بیستم ماه صفر، روز اربعین و به قول شیخین – شیخ مفید و شیخ طوسی- بازگشت اهل حرم امام

ادامه مطلب

قبل از جاری شدن خطبه عقد چه دعایی باید خوانده شود؟

خواندن دعای قبل از خطبه عقد و بعد از آن یکی از مستحباتی است که در مراسم عقد بهتر است

ادامه مطلب