آیا می توان روی افراد تک فرزند به عنوان همسر آینده حساب باز کرد؟

تک فرزندان اغلب سوگلی های والدین خویش هستند. والدین روی آن ها سرمایه گذاری عاطفی سنگینی می کنند؛ به همین

ادامه مطلب

علت تمایل زنان جوان برای ازدواج با مردان مسن در چیست ؟

امروزه بسیاری از دختران جوان تمایل به ازدواج با مردان مسن را دارند که جای پدرشان است اما از آسیب

ادامه مطلب

از نشانه های عشق شدید مردان به زنان چه می دانید؟

چگونه می‌توان به علاقه مردان نسبت به خودمان پی ببریم؟ آیا می توان نشانه های دوست داشتن مردان را شناسایی

ادامه مطلب

آسیب‌شناسی روابط دختر و پسر

به طورکلی روابط باز و آزاد دو جنس مخالف پیش از ازدواج، دارای آفت ها آسیب های روانی و اجتماعی

ادامه مطلب

با این ویژه گی ها ازدواج ممنوع!

سلامت روان برای شروع زندگی مشترک یکی از مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. با آقا و خانم

ادامه مطلب

انگیزه های خطرناک برای ازدواج

ازدواج جوانان این روزها دغدغه بسیاری از خانواده ها شده است. با آقا و خانم دانا همراه باشیدتاانگیزه های خطرناک

ادامه مطلب