چند دعای معجزه آسا برای افزایش رزق و روزی در زندگی

وقتی ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام خواست که دعایی برای افزایش رزق به او تعلیم دهد، ایشان این دعا را

ادامه مطلب