هاله های انرژی جلسه دوم (موفقیت جلسه یازدهم)

هاله های انرژی   هاله های انرژی انسان دو ویژه گی دارند که این دو ویژه گی رو بقیه انرژی

ادامه مطلب

تحول در زندگی (جلسه هفتم)

چند عامل مهم برای شروع تحول ۱٫  پرهیز از وعده دادن و امروز و فردا کردن یکی از بزرگترین مشکلات

ادامه مطلب