هاله های انرژی جلسه سوم (موفقیت جلسه دوازدهم)

چشم زخم شاید شماهم دوست داشته باشید نظر روانشناسان رو در مورد چشم زخم بدونید پس با آقا و خانم

ادامه مطلب

هاله های انرژی جلسه دوم (موفقیت جلسه یازدهم)

هاله های انرژی   هاله های انرژی انسان دو ویژه گی دارند که این دو ویژه گی رو بقیه انرژی

ادامه مطلب

هاله های انرژی جلسه اول (موفقیت جلسه دهم)

  هاله های انرژی واما بحث داغ انرژی ها! تمام اتفاق هایی که دور و بر ما میوفته نتیجه نوع

ادامه مطلب

خداحافظی با جملات منفی!(موفقیت جلسه نهم)

خداحافظی با برخی جملات مشهور و منفی! در این جلسه از تأثیر جملات مثبت در زندگی سخن می گوییم. ابوعلی

ادامه مطلب

ضمیر خودآگاه و نا خودآگاه (موفقیت جلسه هشتم)

توانایی های مغز ضمیر خودآگاه و نا خودآگاه در این جلسه می خواهیم پیرامون مغز و ذهنمان صحبت کنیم. مغز

ادامه مطلب

تحول در زندگی (جلسه هفتم)

چند عامل مهم برای شروع تحول ۱٫  پرهیز از وعده دادن و امروز و فردا کردن یکی از بزرگترین مشکلات

ادامه مطلب