خواص شگفت انگیز حرز امام جواد (ع) برای ذفع چشم زخم

دعای حرز امام جواد (ع) یکی از دعاهایی است که بر حسب روایات مختلف بسیار سفارش شده و خواص بسیاری

ادامه مطلب

رفع چشـــــم‌زخم در روایــات

رفع 👁‌چشـــــم‌زخم👁 در روایــات در روایات را ه‌هــــــــــای خنثی ڪردن اثر چشــــــــــم‌زخم هم بیان شده است ڪه برخی از آن‌هــــــــــا

ادامه مطلب

هاله های انرژی جلسه سوم (موفقیت جلسه دوازدهم)

چشم زخم شاید شماهم دوست داشته باشید نظر روانشناسان رو در مورد چشم زخم بدونید پس با آقا و خانم

ادامه مطلب