آموزش گیتار (جلسه ی پنجم)

آموزش گیتار (جلسه ی پنجم) سلام. پویا هستم و جلسه ی پنجم آموزش گیتار در خدمت شما هستم. آموزش ریتم

ادامه مطلب

آموزش گیتار (جلسه ی چهارم)

سلام پویا هستم و چهارمین جلسه ی آموزش گیتار در خدمت شما هستیم. ابتدا قصد داشتم شیوه ی نت زنی

ادامه مطلب

آموزش گیتار (جلسه ی دوم)

جلسه ی دوم چگونگی گرفتن گیتار در دست روی یک صندلی که دارای ارتفاع معمولی می باشد بنشینید.پای چپ را

ادامه مطلب